Różne oblicza marketingu

Marketing jest dziś dziedziną, która rozwija się prężnie, dostosowując metody do określonych celów. Handel na szeroką skalę nikogo już nie dziwi, produkty można sprowadzić z drugiego końca świata bez uszczerbku dla ich jakości. Marketing jest traktowany jako środek do celu, nowa dziedzina, element codziennego otaczającego nas środowiska oraz jako próba manipulacji odbiorcom. Chociaż to ostatnie wciąż jest kwestią sporną i współcześnie nie ma już miejsca na nieuczciwe działanie producentów, ponieważ czuwają nad tym specjalne instytucje.

 

Marketing jest z pewnością wysokim osiągnięciem dzisiejszego biznesu. Stale rosnące fundusze przeznaczane na budowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku firm i marek są dowodem na jego ogromne znaczenia. Nie wystarczy wyprodukować dobrej jakości produkt, należy go odpowiednio zaprezentować, nie naginając prawdy i nie wykraczając poza granice uczciwości. Sposób postrzegania marketingu jest uzależniony przede wszystkim od polityki danej firmy oraz prezentowanych przez nią wartości.

Author: 3dlaboratory.com.pl