Reklama wprowadzająca w błąd

Zdarza się, że reklamowany produkt bywa niezgodny z rzeczywistymi jego właściwościami i jakością. Dlatego tego typu marketing jest traktowany dziś jako nieetyczny, a firma postępująca w ten sposób szybko traci klientów. Zła renoma wyrobiona raz jest etykietą przypiętą na długie lata i jedynie poprawa jakości oraz dbałość o rzetelne przedstawienie produktu lub usługi może uratować ją od bankructwa. Reklama, która w sposób sprzeczny z ogólnie przyjętymi zasadami i normy uczciwości konsumenckiej przedstawia treść niezgodną ze stanem rzeczywistym wymaga interwencji ze strony powołanych do tego osób.

 

Na szczęście dla klientów, zawsze istnieje możliwość reklamacji w przypadkach uzasadnionych i popartych twardymi dowodami. Liczne procesy odbywające się na całym świecie właśnie z tego powodu skutecznie zniechęcają do podejmowania dalszych prób prezentowania produktów w sposób niezgodny z prawdą. Dzięki temu klienci mogą czuć się spokojni i pewni swoich praw, a producenci unikają niepotrzebnych problemów.

Author: 3dlaboratory.com.pl