Reklama w każdym miejscu

Szeroki dostęp do informacji jest jedną z wielu pozytywnych możliwości jakie daje nam świat mediów. Jednak wiąże się to również z pojawianiem się niemal w każdym miejscu uciążliwych reklam, które raczej zniechęcają, niż przyciągają uwagę. Każdy z użytkowników wirtualnego świata spotkał się z licznymi okienkami reklam wyskakującymi przy dowolnym kliknięciu. Popularyzowanie programów mających na celu wyłączanie tych właśnie reklam świadczy o stopniu zniechęcenia odbiorców, którzy niechętnie wracają do serwisów z tego typu elementami w tle.

 

Marketing zdominował świat współczesnego biznesu do tego stopnia, że co raz pojawia się szereg nowych badań nad wpływem określonych informacji i obrazów na poszczególnego odbiorca. Dlatego tylko nieliczne z reklam znajdujących się w Internecie odnosi rzeczywisty sukces. Powód jest prosty, lepszy przekaz jasny i wyraźny, niż skomplikowana forma, która irytuje i nie wprowadza odbiorcy w stan zainteresowania, który zachęci go nawet do produktu, którego aktualnie nie potrzebuje.

Author: 3dlaboratory.com.pl