Przemysł poligraficzny w Polsce. Branża poligraficzna – czy to się opłaca? Targi poligraficzne

Pod pojęciem poligrafii znajduje się dziedzina techniki, której zadaniem jest wytwarzanie druków, czyli wielokrotnego odbicia tego samego obrazu bądź tekstu z formy drukowej na podłoże drukowe, którym może być na przykład papier, ale też płótno, szkło czy drewno. Poligrafia rozwija się w bardzo intensywny sposób, podobnie zresztą jak cała technika i przemysł. Zastanawiasz się, jak wygląda przemysł poligraficzny w Polsce?

Przemysł poligraficzny w Polsce

w roku 2017 produkcja sprzedana tej gałęzi przemysłu wyniosła 15, 4 mld zł, w 2018 wzrosła o kolejne 4 – 5%. Polski sektor poligraficzny jest największy pod względem przychodów w Europie środkowo – wschodniej, w Unii Europejskiej zaś plasuje się na 7 miejscu. W branży zatrudnionych jest ponad 50 tysięcy osób i liczba ta stale rośnie.

Targi poligraficzne

Co roku w wielu miastach Polski organizowane są różnego rodzaju targi poligraficzne czy też targi reklamy i druku, w trakcie których zorientować można się w obecnej sytuacji rynkowej, poznać nowinki techniczne, dowiedzieć się, jakie zmiany czekają na w przyszłości itp.

 

Author: 3dlaboratory.com.pl