Herby – symbolika i pochodzenie

Posiadanie własnego herbu przez wieki było ogromnym przywilejem dla rodziny. W rzeczywistości niewiele rodów mogło poszczycić się tym, że posiada swój własny, unikalny herb. Pokazuje to, jak wielkie znaczenie miała ta symbolika. Dawne herby posiadały bardzo głęboką symbolikę. Dodatkowo zasady i standardy obowiązujące w heraldyce jasno określają to, z jakich elementów powinien składać się herb i co musi zawierać, aby móc uznać go za pełnoprawny symbol. Warto o tym wiedzieć. Z jednej strony jest to niezwykle interesująca dziedzina która pokazuje, że dawniej ludzie przywiązywali ogromną wagę do symboliki. Z drugiej taka wiedza może być bardzo przydatna w prawidłowym rozumieniu herbów, które pojawiają się w naszym otoczeniu.

Herb – najważniejszy symbol rodziny

W dawnej Rzeczpospolitej każda wielka rodzina musiała posiadać herb. Posiadanie swojego własnego, unikalnego herbu było jednak czymś zarezerwowanym jedynie dla tych największych i najpotężniejszych rodów. Zdecydowana większość rodzin szlacheckich posiadała herby dzielone z innymi rodzinami.
Tradycja tworzenia i legitymowania się herbami nie jest oczywiście charakterystyczna jedynie dla Polski. Była ona obecna w całej Europie, i właściwie wszędzie miała ogromne znaczenie.

Symbole państwowe

Oczywiście, własny herb jest czymś charakterystycznym również dla państwa. Co ciekawe, w wielu przypadkach współczesne symbole państwowe mają swoje korzenie w herbach stosowanych przez wiekami przez rody królewskie, które rządziły tymi krajami. Nie powinno to jednak nikogo dziwić. W końcu w dawnych czasach państwo było kojarzone w dużym stopniu z osobą władcy. Dziś może to być wyraz szacunku dla rodów, które ukształtowały historię danego kraju.
W herbach europejskich pojawia się szereg symboli, które są charakterystyczne dla tego regionu. Dość często występują postaci zwierzęce, co jest widoczne również w Polsce. Oprócz tego pełnoprawny herb posiada wiele innych elementów. Oprócz samego godła bardzo istotna jest tarcza herbowa, a w niektórych przypadkach również dewiza, umieszczana zwykle na dole.

 

Author: 3dlaboratory.com.pl