Bloki mikroprocesora

Możliwość realizacji podstawowych działań arytmetycznych, takich jak: dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie możliwa jest przy wykorzystaniu cyfrowych układów scalonych nazywanych układami arytmetycznymi. Jednym z podstawowych układów arytmetycznych jest sumator, który umożliwia dodawanie dwóch liczb dwójkowych.

Układy arytmetyczne

Do układów arytmetycznych wliczamy również takie układy jak multiplikatory pozwalające na realizację mnożenia jak i komparatory umożliwiające porównane liczb dwójkowych. Uniwersalną grupę, którą tworzą układy arytmetyczne stanowi arytmometr, innymi słownym jest to jednostka arytmetyczno logiczna . Jednostka ta pozwala na realizację operacji arytmetycznych oraz logicznych. W mikroprocesorze jednostka arytmetyczno logiczna współpracuje z zespołem rejestrów mających za zadanie przechowywanie argumentów oraz wyników przeprowadzonych operacji.

 

W skład schematu blokowego wchodzą takie składowe jak wejścia danych, wejścia sterujące, wyjścia, wyjścia pomocnicze. Szybkość dokonywanych operacji jest ściśle skorelowana częstotliwością taktowania zegara procesora, dodatkowo ten czas ulega wydłużeniu jeżeli następują opóźnienia w odczycie bądź zapisie danych wejściowych i wyjściowych. Funkcjonowanie urządzeń powszechnego użytku takich jak komputery osobiste nie byłoby możliwe gdyby nie wykorzystanie zaawansowanych technologicznie układów scalonych, tworzących strukturę monobloku pozwalających na zmniejszenie czasu wymaganego na przesyłanie danych wewnątrz układu.

 

Author: 3dlaboratory.com.pl