Herby – symbolika i pochodzenie
lut25

Herby – symbolika i pochodzenie

Posiadanie własnego herbu przez wieki było ogromnym przywilejem dla rodziny. W rzeczywistości niewiele rodów mogło poszczycić się tym, że posiada swój własny, unikalny herb. Pokazuje to, jak wielkie znaczenie miała ta symbolika. Dawne herby posiadały bardzo głęboką symbolikę. Dodatkowo zasady i standardy obowiązujące w heraldyce jasno określają to, z jakich elementów powinien składać się herb i co musi zawierać, aby móc uznać go za...

Read More